แบรนเนอร์กลาง
 
ซื้อสินค้า ครบ 500
เสื้อ
กระเป๋า
 
                                                                          
โครงการบ้านปันน้ำใจ...สู่เพื่อพ้องน้องพี่ชาวยง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด มอบบ้านให้กับพนักงาน โครงการบ้านปันน้ำใจ...สู่เพื่อพ้อง...
                                                                          
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
            บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ...
                                                                          
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร
            เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท...