ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
สำนักงานใหญ่ วังสารภี            เปิดทุกวัน 08.00-19.30 น
สาขาท่าม่วง-สาขานครปฐม    เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น
YONG house E-Catalogue 2014 Vol.05 (เล่ม5) Villy อุปกรณ์ไฟฟ้า โซฟา
 
 

 

 
 
 
31/08/2014
ยงเฮ้าส์จัดกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปี 2557
ยงเฮ้าส์จัดกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปี 2557 โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อ...
28/08/2014
ยงเฮ้าส์ บริจาคเงิน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ยงเฮ้าส์ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท  ให้แก่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคา...
28/08/2014
บริษัทยงเฮ้าส์ ร่วมกับ TOTจัดอบรมในโครงการ การให้บริการและดูแลการเชื่อมโยง IP-VPN
บริษัทยงเฮ้าส์ ร่วมกับ TOTจัดอบรมในโครงการ การให้บริการและดูแลการเชื่อมโยง  IP-VPN เพื่อพัฒนาศักยะภาพในการทำงานของบุคลกรทางด้าน IT ในการจัดโค...
07/08/2014
ยงเฮ้าส์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยงเฮ้าส์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ...
05/08/2014
ยงเฮ้าส์ จับแจก!!รางวัลรวมมูลค่ากว่า 3แสนบาท แคมเปญ “ลุ้นรถลุ้นทอง ฉลองครบ 1 ปียงเฮ้าส์”
                     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ...
05/08/2014
ยงเฮ้าส์ พร้อมคณะ ร่วมเลี้ยง อาหาร และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ในโครงการ "คืนความสุข สู่บ้านพักคนชรา"
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด และ สภาอตุสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ร่วมเลี้ยง อาหาร และมอบสิ่งของอุปโภค บริโ...
05/08/2014
ยงเฮ้าส์สนับสนุน อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือนร้อนเรื่อง บ้านพัก ที่อยู่อาศัย ชำรุด ไม่สามารถพักอาศัย อยู่ได้
ด้วยทางสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเรื่องรองเรียน ขอความช่วยเหลือ จากอำเภอห้วยกระเจา ว่ามีผู้ได้รับความเดือนร้อนเรื่อง บ้านพัก ที่อยู่อาศัย ชำรุด...