วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
  วันที่โพสต์ : 24-Jun-2016 | อ่าน 1  
 

    ยงเฮ้าส์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมประจำปี 2559ณ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด สาขาวังสารภี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านย้อนกลับ