วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559
  วันที่โพสต์ : 29-Jun-2016 | อ่าน 1  
 

บริษัท ยงเฮ้าส์ กำจัดจัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก กาญจนบุรี เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้อง ต้น  รวมไปถึง มูลนิธิ พิทักษ์กาญจน์ ที่มาช่วยในเรื่องของรถส่งผู้เจ็บ และ  สภ.เมืองกาญจนบุรี  ที่มาดูแลความปลอดภัย ในระหว่างการฝึกซ้อม  เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยย้อนกลับ