แบรนเนอร์กลาง
โครงการเตรียมความพร้อมฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่ยงเฮ้าส์ แยกวังสารภี
  วันที่โพสต์ : 30-Jan-2018 | อ่าน 1  
 

       เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 61 ท่านรองณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี  ณ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (แยกวังสารภี)

       โดยมี คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด  กล่าวต้อนรับ    และคุณจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวรายงาน    

       การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด 180 คน มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์และไปปรับประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  พร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรและจัดทำบัตรมาตราฐานช่างฝีมือแรงงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ   โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานการอบรม จาก บริษัท (Haier) และ (Samsung)

        ภายในงานสัมมนา มีการแจกของรางวัล เช่น กระเป๋าเดินทาง,เสื้อช็อป และรางวัลอื่นๆอีกมากมายย้อนกลับ