วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
จับตา ประธานสภาอุตสหกรรม คนใหม่
  วันที่โพสต์ : 20-Jul-2012 | อ่าน 20  
 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ คุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ในปีบริหาร 2555-2557 เมื่อวันพุธที่  8  กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องสังขละบุรี  โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกำลังใจเต็มเปี่ยมจากคณะกรรมการบริหารสภาฯ มาแสดงความยินดีกันพร้อมหน้า..ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล 
พร้อมกับความสามารถที่มากล้น  เราต้องจับตาและติดตามท่านประธานสภาฯอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ กันย้อนกลับ