แบรนเนอร์กลาง
กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือยงกรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ขยายสาขา เปิดให้บริการ ที่ จ.กาญจนบุรี
  วันที่โพสต์ : 01-Mar-2013 | อ่าน 372  
 

ช่วงค่ำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือยงกรุ๊ป ในนามประธานสภาอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสห้างสรรพสินค้าโรบินสัน    ได้ขยายสาขา มาเปิดให้บริการที่ จ.กาญจนบุรี  ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 31  ในโอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก    พร้อมกับคุณชัยวัฒน์   ลิมป์วรรณธะ    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ,ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  และศิลปิน ดาราที่
มาร่วมงานอย่างคับคั่งย้อนกลับ