แบรนเนอร์กลาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพการยกระดับด่านพุน้ำร้อนเป็นจุดผ่านแดนถาวร / การจัดงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ
  วันที่โพสต์ : 10-Apr-2013 | อ่าน 650  
 

ภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมทวาย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  โดยมี ท่านชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น  โอกาส  ศักยภาพ การยกระดับด่านพุน้ำร้อน  เป็นจุดผ่านแดนถาวร  และ มีการจัดแสดงสินค้าของนักลงทุนในจังหวัดกาญจนบุรี และเจรจาธุรกิจ (Business Matching)  กับผู้ประกอบการทวาย  พร้อมกันนี้ คุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี และคุณธีรชัย  ชุติมันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมลงนาม MOU กับ ประธานหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมทวายในการให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของภาคเอกชนระหว่างจังหวัดทวาย(ภาคตะนาวศรี) กับ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556  ณ ไซต์งาน บริษัท อิตาเลียนไทย  บ้านพุน้ำร้อน  จังหวัดกาญจนบุรีย้อนกลับ