แบรนเนอร์กลาง
ยงเฮ้าส์มอบตู้เย็น และเครื่องซักผ้าสนับสนุน วันรวมน้ำใจสู่กาชาด
  วันที่โพสต์ : 09-Dec-2013 | อ่าน 214  
 

บริษัท ยงเฮ้าส์  จำกัด  สภาอุตาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี  ได้นำ ตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง  เครื่องซักผ้าจำนวน 2 เครื่อง  สนับสนุนเนื่องในวัน ร่วมน้ำใจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน พรทิพย์  ลิมป์วรรณธะ  นายกเหล่ากาชาดจัวหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  2556  ณ จวนผู้ว่าย้อนกลับ