แบรนเนอร์กลาง
โครงการทำฝาย จังหวัดกาญจนบุรี
  วันที่โพสต์ : 25-Apr-2014 | อ่าน 373  
 

กองพลทหารราบที่9 กอ รมน. จังหวัดทหารบก ปูนอินทรี  บริษัทในเครือยงสวัสดิ์ ร่วมกันกับ ชาวบ้านสร้างฝาย ขนาดใหญ่ หลายฝายในกาญจนบุรี
เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วและทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น
เพิ่มความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำ ลำธารลดความรุนแรง
ของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินและ สามารถกักเก็บตะกอน และเศษซากพืช ที่ไหลลงมากับน้ำในลำธาร บนพื้นที่
ต้นน้ำลำธาร ซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงและทำ ให้มีปริมาณและคุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น
แถมยังกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า ตลอดจนการเกษตรกรรมย้อนกลับ