วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
ร่วมบริจาคของผู้ประสบอุทกภัยรวม 4 ศูนย์
  วันที่โพสต์ : 05-Jul-2012 | อ่าน 11  
 

บริษัทในเครือยงสวัสดิ์   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี   หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยณ ศูนย์พักพิง ที่อยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  รวม 4 ศูนย์
ได้แก่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  วิทยาลัยการเกษตรฯ   โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง
และวัดท่าเสด็จ  การนี้ได้นำ น้ำดื่ม  ขนม และอาหารแห่ง  แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย
กว่า 1,200 คนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554ย้อนกลับ