วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
สร้างพระท่ากระดานรุ่น100 ปีสมเด็จพระญาณสังวร
  วันที่โพสต์ : 05-Jul-2012 | อ่าน 619  
 

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ภาค 3330 โรตารีสากลดำริจัดสร้างพระท่ากระดานรุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
ขึ้นตามแบบของพระเก่าแห่งวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วเพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ตามโครงการ ตึก 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีและภาค 3330 โรตารีสากล โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ประธานสภาอุตสาหกรรม คุณสมภพ ธีระสานต์ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมคุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร
ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพร้อมทูลเกล้าถวายรายงานการจัดสร้างพระท่ากระดาน
และน้อมเกล้าถวายรูปพระท่ากระดาน  ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีย้อนกลับ