แบรนเนอร์กลาง
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด สนับสนุนสีทารั้วโรงเรียนวัดหนองบัว
  วันที่โพสต์ : 22-Apr-2019 | อ่าน 1  
 


บริษัทยงเฮ้าส์จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ด้านการศึกษาของน้องๆ สนับสนุนสีทารั้วโรงเรียนวัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี

มูลค่า 35,000 บาท เพราะเราเห็นความสำคัญของเยาวชน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

" ยงเฮ้าส์ เข้าใจบ้าน เข้าใจคุณ"ย้อนกลับ