แบรนเนอร์กลาง
ยงเฮ้าส์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
  วันที่โพสต์ : 04-May-2019 | อ่าน 1  
 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คุณสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด

มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท

ในงานวันครบรอบ 66 ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายได้จากโครงการ Kanchanaburi Charity Run for Hospital 2018 ครั้งที่ 1ย้อนกลับ