วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
ผนังภายใน 3D
  วันที่โพสต์ : 31-Mar-2015 | อ่าน 1  
 

ผนังภายใน 3D จะมีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยลักษะลวดลายของแผ่นผนังจะนูนออกมามีมิติ คือมีความ กว้าง ยาว และ ความลึกของลวดลาย
ทำให้เมื่อทำการติดตั้งบนผนังแล้วทำให้เกิดความสวยงามอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะที่เป็นแบบ 2 มิติย้อนกลับ