วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง)
DIY พาเลทไม้
  วันที่โพสต์ : 27-Mar-2015 | อ่าน 1  
 

การสร้างสรรค์งานฝีมือจากไม้พาเลท/ไม้ลัง เป็นการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าให้กับไม้ประเภทดังกล่าว
อาจจะด้วยการขนย้ายจากโกดังเก็บสินค้าที่มีไม้ประเภทดังกล่าวรอการใช้งานซ้ำหรือไม่ใช้งานแล้ว
มาดัดแปลงเป็นข้าวของเครื่องใช้ประจำบ้านได้ส่วนการหาไม้พาเลท/ไม้ลังได้จากที่ไหนบ้างโกดังเก็บสินค้าแถว ๆ ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงาย้อนกลับ