โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับอตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ยกระดับฝีมือ)

Last updated: Aug 13, 2020  |  79 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับอตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ยกระดับฝีมือ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ร่วมกับริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับอตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ยกระดับฝีมือ)"

สาขา การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี (Driving Fork-Lift safety and property)

วิทยากร : อาจารย์ปฏิภาณ  กองพันธ์

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2563 / รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563

ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com