บทความทั้งหมด

เนื่องในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นวันฉลองครบ 11 ปี บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด นำโดย คุณสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร ประธานกรรมการ ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ทำบุญประจำปี

บริษัทในเครือยงกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจัดกิจกรรมภายใต้เเคมเปญ "บริจาคโลหิต แบ่งปันให้โอกาสชีวิต"ซึ่งทางยงเฮ้าส์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2567เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นบุญกุศลเเละ เป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมพลอยไพลินบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เทศบาลเมืองปากแพรก ได้กำหนดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดอุดมมงคล(เขาน้อย) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ขอรับการสนับสนุนของรางวัลกอล์ฟมูลนิธิมหาสุรสิ่งหนาทอนุสรณ์  เนื่องด้วย กองพลทหารราบที่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟมูลนิธิมหาสุรสิงหนาทอนุสรณ์ ชิงถ้วยเกียรติยศจาก แม่ทัพภาคที่๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมอบให้นักกีฬากอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กองพลทหารราบที่ ๙ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ณ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สาขาใหญ่) จังหวัดกาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์สร้างห้องน้ำให้แก่เด็ก สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ยงเฮ้าส์ จำกัด(สาขาใหญ่) จังหวัด กาญจนบุรี

ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ส่วนกลาง) ได้กำหนดช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

บริษัทในเครือยงกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจัดกิจกรรมภายใต้เเคมเปญ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"ซึ่งทางยงเฮ้าส์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นบุญกุศลเเละ เป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมพลอยไพลินบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัทในเครือยงกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมภายใต้เเคมเปญ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" ซึ่งทางยงเฮ้าส์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นบุญกุศลเเละ เป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท โตโยต้า ทูโซ ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การควบคุมรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย และการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น" รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 / รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 / รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท โตโยต้า ทูโซ ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การควบคุมรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย และการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น" รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 / รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 / รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

มอบเงินสนันสนุน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

งานกิจกรรมยงเฮ้าส์ฉลองครบรอบ 10 ปี! วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2566 ที่ได้จัดงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 10ปีที่ยงเฮ้าส์ได้ก่อตั้งขึ้นมาและมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายในงาน ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้ของรางวัลจากทางเรา...และขอบคุณที่มาร่วมงาน

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ทำบุญประจำปีด้วยเนื่องมาจากงาน ฉลองครบรอบ 10 ปี ยงเฮ้าส์

บริษัทในเครือยงกรุ๊ฟ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 เฝ้าระวัง ระบาดหนักหลังสงกรานต์

บริษัทในเครือยงกรุ๊ฟ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัทในเครือยงกรุ๊ฟ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ยงเฮ้าส์ขอขอบคุณผุ้ใจบุญทุกท่าที่ร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (วังสารภี)

“ยงคอนกรีต” IPO น้องใหม่ตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ผู้คร่ำหวอดวงการวัสดุก่อสร้างภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกกว่า 30 ปี เชื่อมั่นนักลงทุนตอบรับแผนลงทุนขยายกำลังการผลิตรองรับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้างของประเทศ ด้วยแผนเสนอขายหุ้น IPO 180 ล้านหุ้น หรือ 26.47% มั่นใจพร้อมเข้าซื้อขายบนกระดานหุ้นภายในไตรมาส 3 ปี 2565 กำลังเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนสำหรับแผนเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ของธุรกิจขนาดใหญ่จาก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ด้วยการเป็นผู้ผลิตคอนกรีตรายใหญ่โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภายใต้ชื่อ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG

ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ ATK ให้กับพนักงานบริษัทยงเฮ้าส์

นอกจากจะทำความสะอาดตามพื้น ผนัง โต๊ะ ตู้ และเตียงแล้ว คุณทำความสะอาดอะไรที่เป็นของใช้ในบ้านอีกบ้างเอ่ย เนื่องจากภายในบ้านมีข้าวของ เครื่องใช้มากมาย ก็อาจจะมีบางชิ้นที่ลืมไปบ้างว่าต้องทำความสะอาด ในบทความนี้เรารวบรวม 8 สิ่งของใช้ในบ้าน ที่ต้องทำความสะอาดเป็นประจำ แต่อาจลืมทำมาฝาก หากทราบกันแล้วว่ามีอะไรบ้าง ลองนึกดูนะคะว่า คุณทำความสะอาดของใช้พวกนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? เพราะของพวกนี้ ใช้ไปนาน ๆ จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ รู้แบบนี้แล้ว รีบพุ่งตัวไปทำความสะอาดกันเลยจ้า

ปัญหาท่อตันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกบ้าน ไม่ว่าเป็น ท่อห้องน้ำ/ท่อส้วมตัน หรือ ท่ออ่างล้างจานตัน ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ เรามาดูกันว่าสาเหตุของท่อตันมีอะไรบ้าง และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิคใกล้หมอ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ร่วมกับ สปสช. อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เข้ามาตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ ATK ให้กับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ให้พนักงาน , PC เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโควิด-19 กว่า 269 คน ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 100%

คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม พัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (กต.ตม. จังหวัดกาญจนบุรี) จัดกิจกรรมมอบอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ชุมชนเตาปูน อ.เมืองกาญจน์ จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:30 น. บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้การสนับสนุน ข้าวกล่อง 200 กล่อง และแอลกอฮอล์ 200 ขวด และผู้ร่วมบริจาคอีกหลายหน่วยงาน

ยงเฮ้าส์ CHALLENGER TEAM รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล ร่วมกัน … สำหรับบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ผู้นำธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณท์คอนกรีต เจ้าของของสโลแกน “เข้าใจบ้าน เข้าใจคุณ” นำโดยคุณ สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานทุกคน มุ่งมั่นร่วมใจกันอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และพัฒนาการบริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริการ และขอชื่นชมทีมงานที่ได้มีส่วนร่วมกันผลักดันการบริการด้วยใจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาในครั้งนี้ ตลอด8ปีที่ผ่านมา ทีมงานให้ความสำคัญในเรื่องการบริการแก่ลูกค้า ใส่ใจลูกค้าเหมือนเป็นญาติ พี่น้องของตนเอง ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะเกิดการระบาดของไวรัส และมีอุปสรรคบ้างก็ตาม ทีมงานยงเฮ้าส์ทุกคนยังพร้อมและไม่หยุดที่จะพัฒนาการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดต่อไป

ห้องครัวถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้องสำคัญในบ้านที่เราใช้ประกอบเมนูอาหารต่างๆ ฉะนั้นการหมั่นดูแลรักษาให้ห้องครัวของเรานั้นดูน่าใช้งานอยู่เสมอๆ

การนอนหลับเป็นวิธีการพักผ่อน และฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุด ซึ่งการนอนหลับนั้นส่งผลต่อสุขภาพ ควรเลือกเครื่องนอนให้พอดีกับสรีระ

เครื่องซักผ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้เยอะมากๆ ทั้งในเรื่องของการทุ่นแรง และประหยัดเวลา ทำให้เหล่าคุณแม่บ้านได้มีเวลามากขึ้น

พื้นไม้ลามิเนตเป็นวัสดุที่ผู้ใช้ ถ้าดูแลไม่ดีถึงทนแค่ไหนก็ปูดบวมเสียหายได้ วันนี้จะนำเทคนิคดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนตยังไง ให้สวยงามและมีอายุการใช้งานนานขึ้น

คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินสนับสนุนอาหารสำเร็จรูป, น้ำดื่ม จำนวน 50 แพค และแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้