“ยงคอนกรีต” น้องใหม่ตลาด mai มั่นใจเข้าเทรดภายใน Q3/65

1144 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ยงคอนกรีต” น้องใหม่ตลาด mai มั่นใจเข้าเทรดภายใน Q3/65

ล่าสุด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 26.47% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง “บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด” มั่นใจว่าสามารถนำ YONG เข้าจดทะเบียนและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565

สำหรับ YONG นั้นในแวดวงธุรกิจก่อสร้าง เป็นที่รู้กันดีว่า คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ได้แก่ เสาเข็ม โครงสร้างคาน เสาและผนังสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขอบคันหิน และท่อคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น ตลอดจนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี ภายใต้การถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 98.80% ของกลุ่มครอบครัวศลิษฎ์อรรถกร และบริษัท กลุ่มยง จำกัด และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 72.65%

จุดเริ่มต้นของบริษัทกำเนิดจาก “ครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร” ที่บุกเบิกธุรกิจจากร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2510 ภายใต้ชื่อ “ยงสวัสดิ์” เพื่อจำหน่ายปูนซีเมนต์ สังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ต่อมาในปี 2534 ได้ขยายธุรกิจโดยก่อตั้งบริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ยงคอนกรีต ในปัจจุบัน) ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทำให้ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นเป็น บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ผู้ผลิตคอนกรีตรายใหญ่ในภูมิภาค

ปัจจุบัน YONG มีโรงงาน 7 แห่ง มีสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ (โรงงานท่าม่วง) อยู่ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และมีโรงงานสาขาอีก 6 แห่ง ได้แก่ ที่ จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย โรงงานวังสารภีและโรงงานทองผาภูมิ ที่ จ.นครปฐม ประกอบด้วย โรงงานหนองดินแดงหรือโรงงานนครปฐม โรงงานบางเลน และโรงงานนครชัยศรี และโรงงานชลบุรี ซึ่งแบ่งเป็น (1) โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป 3 แห่ง สำหรับผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาคานคอนกรีต รั้วคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรงและขอบคันหิน ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูป แผ่นพื้นมอเตอร์เวย์ แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป-Precast เป็นต้น และ (2) โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งมี 6 แห่งเพื่อจำหน่ายให้บุคคลภายนอก


โดย YONG มีสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าโครงการภาคเอกชนอยู่ที่ 34.81% กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ 3.43% และกลุ่มลูกค้าทั่วไป 61.76% เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศช่วงหลัง Covid-19 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยสนับสนุนบรรยากาศงานก่อสร้างในประเทศให้คึกคักขึ้น

จุดเด่นของ YONG คือการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

นอกจากนี้ YONG มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย พร้อมทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน การันตีผ่านการได้รับมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


“สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG อธิบายแผนการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะลงทุนก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รวมถึงใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานกำลังการผลิต

“ในปีนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ นอกจากที่เราจะขยายกำลังการผลิตโดยใช้เงินระดมทุน IPO แล้ว เรายังจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ระยอง จากเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต รองรับความต้องการคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้างของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจวัสดุก่อสร้างของ YONG ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน” กรรมการผู้จัดการ YONG แสดงความเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปดูผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562-2564 พบว่า YONG มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเป็นรายได้หลัก โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 999.16 ล้านบาท 806.36 ล้านบาท และ 881.42 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิในช่วงปีดังกล่าวทำได้ 108.60 ล้านบาท 44.34 ล้านบาท และ 68.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.87% 5.50% และ 7.82% ตามลำดับ

ขณะที่ผลประกอบการงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 240.14 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.14% จาก 240.47 ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 กำไรสุทธิเท่ากับ 19.35 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 9.63% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 8.06% ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ โดยในไตรมาสแรกของปี 2565 นี้มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิของทั้งปี 2564

ส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เริ่มดีขึ้น ทำให้ภาครัฐผ่อนปรนให้งานก่อสร้างเริ่มกลับมาดำเนินงานได้อีกครั้ง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้มีเครื่องหมายการค้า “YONG” เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจของ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย) เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ YONG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสํารองต่างๆ นั่นทำให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะส่งให้ YONG ขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่มาแรงแห่งปี เพราะ “บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด” ที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนได้อย่างแน่นอน และเชื่อมั่นว่านักลงทุนทั่วไปจะตอบรับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้